CV BIZNES/ DORADZTWO STRATEGICZNE

W Zespół CV Market wykorzystuje narzędzia umożliwiające łatwą prezentację sytuacji w sektorze i zapewniające podjęcie słusznej decyzji. To co jednak najważniejsze w podejściu CV Market, to ciągłe poznawanie i rozumienie intencji klienta. I nie ma tu żadnego dodatkowego etapu - jest to działanie ciągłe, bez którego pozostałe czynności nie mają sensu.

W efekcie otrzymujemy spójny plan działania, który odpowie nam na pytanie:

- Gdzie konkurować- (w jakim segmencie rynku)?
- Jak konkurować- (jak zaspokajać- potrzeby klientów i jakie mocne strony, umiejętności i aktywa należy wykorzystać- ) ?
- Z kim konkurować- (jakie są nasze rynki docelowe i kto na nich już jest)?

Podejmując decyzję strategiczną o rozpoczęciu lub kontynuacji działania gospodarczego należy opracować ogólną formułę, wg której przedsiębiorstwo zamierza konkurować oraz zabiegać o względy klienta. Ponadto musimy odpowiedzieć na pytania - jakie powinny być cele przedsiębiorstwa i jakie zasady postępowania będą potrzebne do realizacji tych celów.

Proces formułowania strategii rozwoju można zamknąć w trzech podstawowych etapach:

I ETAP - określenie obecnej sytuacji, czyli co firma robi obecnie - uzyskujemy na tym etapie odpowiedzi dot. mocnych i słabych stron własnych, konkurencji oraz tendencji występujących w sektorze.

II ETAP - rozpoznanie otoczenia - co dzieje się w otoczeniu?, a więc: · Analiza sektora, w którym mamy zamiar działać· , daje odpowiedź na pytanie: jakie są główne czynniki sukcesu w konkurencji oraz ważnych okazji i zagrożeń w sektorze · Analiza konkurentów daje odpowiedź na pytania: kto jest moim konkurentem i jaka jest jego strategia? Oraz jakie są możliwości i ograniczenia w sektorze? · Analiza społeczno-prawna - identyfikujemy tutaj czynniki polityczne, społeczne i gospodarcze tworzące okazje i zagrożenia · Analiza silnych i mocnych stron.

III ETAP - określenie zadań, czyli co przedsiębiorstwo powinno robić? · Porównanie założeń przyjętych w etapie I z wynikami analizy otoczenia i konkurencji · Sprawdzenie zgodności wewnętrznej strategii i jej dostosowanie do posiadanych zasobów i otoczenia · Dokonanie wyboru strategii, która najlepiej wiąże sytuację przedsiębiorstwa z sytuacją na rynku.

 
 
   << powrót
10-691 Olsztyn, ul. Turkowskiego 3/23, tel: (089) 5411141, mob.0502556853, info@cvm.pl